Bekæmp Spam! Tryk her!

Info om Cabby Club Danmark. ®

En forening for alle, der har en Cabby.

CABBY CLUB DANMARK ®

er stiftet den 27. marts 2004 på foranledning af Rolf Andreasen.

Klubbens formål er at samle Cabby ejere, til fælles gavn og glæde, 
arrangere træf og ture og hjælpe med spørgsmål vedrørende 
Cabby campingvogne og autocampere i særdeleshed og camping i bred almindelighed.

CABBY CLUB DANMARK ®

Bliv medlem:

Det koster 250,- kr. for et kalenderår, beløbet indbetales til
Danske Bank reg.nr: 1551  konto: 0016031062
og indmeldelse sendes andetsteds på denne hjemmeside.

Du kan her på siden holde dig orienteret om de træf og ture, 
der arrangeres i løbet af året og under kontakt til klubben tilmelde dig.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Klubbens Bestyrelse pr. 17. marts 2018

Formand: Rolf Andreasen, Sjælland, e-mail: rolf.andreasen(snapel a)cabbyclub.dk

Kasserer: Ove Kristiansen,Sjælland,  e-mail: ove,kristiansen(snapel a)cabbyclub.dk

Næstformand: Eric Abrahamsen, Jylland, e-mail: eric.abrahamsen(snapel a)cabbyclub.dk

Bestyrelsesmedlem: Casper Haagensen, Falster, e-mail: casper.haagensen(snapel a)cabbyclub.dk

Bestyrelsesmedlem: Inge Dyrholm, Jylland, e-mail: inge.dyrholm(snapel a)cabbyclub.dk
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Klubbens post adresse:

CABBY CLUB DANMARK ®

Rolf Andreasen
Nysøvænget 3, 4690 Haslev
Danmark.

E-Mail Adresse. cabby@cabbyclub.dk

Bank: Dansk Bank  Serviceafdelingen, Holmens Kanal 2 - 12
DK - 1092 København K
Reg: 1551 Konto: 0016031062
IBAN: DK28 3000 0016 0310 62
SWIFT-BIC: DABADKKK

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Klubbladet Cabby'isten udkommer 4 gange årligt og sendes direkte til medlemmerne pr. post
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::